FAYE-mous

Hi!, I'm Jemarie Faye Borromeo|mga kabalbalan at kalokohan|18|101196|40613|happy and contended|Love is emotion (sabi ng love ko) |rxdhnrcrd❤️jmrfybrrm

Frvr💍